Testler / MMPI Testi

İletişime Geçin!

MMPI Testi

MMPI (Minnesote Çok Yönlü Kişilik Envanteri)

MMPI kişilik testi, 1939 yılında Starke R. Hathaway ve nöropsikiyatrist olan J. Charnley McKinley yetişkin hastaların psikiyatrik değerlendirilmesine yardımcı olacak objektif ve pratik bir test geliştirmeye başlamışlardır. Amaçları psikiyatrik hastalıkların şiddetini ölçmek olduğu kadar zamanla yada tedavi edici yaklaşımların sonucunda hastalığın şiddetinde görülen değişiklikleri de değerlendirmektir(Dahlstrom ve ark., 1972).

 

MMPI Testi, orijinal dilinden Türkçe diline çevrildikten sonra Türk normuna göre uyarlanması yapılmış olup, geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılarak ülkemizde çeşitli hastahane, klinik merkez ve işyerleri gibi alanlarda kullanılmıştır. Test 566 tane sorudan oluşmaktadır. 3 geçerlilik ölçeği ve 10 klinik ölçekler bulunmaktadır. MMPI kişilik testi yaygın olarak psikiyatri kliniklerinde şu teşhisleri koymada kullanılır:Depresyon, Hipokondriazis(Hastalık hastalığı), Histeri(Konversiyon), Psikotik sapma, Kadınlık-erkeklik(cinsel Tercih ve Eğilimler), Paranoya(Şüphecilik),  Psikasteni(Saplantı-Takıntı), Şizofreni, Hipomani(Duygu Durum Bozukluğu, öfke patlaması gibi), Sosyal içe dönüklük(çekingenlik). Test yaklaşık 60-90 dakika arası bitmesi beklenir ancak kişiye göre değişen süre uzaması ve kısalma durumları gözlemlenebilir.

 

Testin Kriterleri:

  • En az ilkokul mezunu olmak,
  • Normal sınır zeka düzeyine sahip olmak,
  • 16 yaş sınırı olması,
  • Ruhsal durumu (yorgunluk, uykusuzluk, ajitasyon, ağır depresyon, yoğun öfke, organik
  • patoloji, demans vb).