Yetişkin / Obsesif Kompulsif Bozukluk

İletişime Geçin!

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluklar son literatürlerde Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları başlığı altında yeralmaktadır.

 

Bu hastalık, insanları tekrarlanan düşünce ve davranışlar döngüsüne hapis eder. Bu hastalık, obsesif düşünceler ve kompulsif davranışlar olarak görülmektedir. Obsesif düşünceler, istenmeden gelen ve uygunsuz olarak yaşanan ve belirgin kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, dürtüler ya da düşlemler olarak açıklanabilir. Düşünceler, dürtüler ya da düşlemler sadece gerçek  yaşam sorunları hakkında duyulan aşırı üzüntüler değildir.  Kişi, bu düşünceleri kendi zihninin bir ürünü olarak görür. Ayrıca, düşüncelere önem vermemeye ya da bunları baskılamaya çalışır ya da başka bir düşünce oluşturarak bu düşünceyi etkisizleştirmeye çalışır. Diğer bir yandan, kişi obsesyonuna bir tepki olarak ya da katı bir biçimde uygulaması gereken, yapmaktan kendini alıkoyamadığı yenileyici davranışlar ortaya çıkmaktadır.kompulsife tepkilere takıntılı şekilde el yıkama, düzene koyma, kontrol etme, dua etme, sayı sayma gibi örnekleyebiliriz.

 

Davranışlar ya da zihinsel eylemler, sıkıntıdan kurtulmaya ya da varolan sıkıntıyı azaltmaya ya da korku yaratan olay ya da durumdan korunmaya yöneliktir; ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler ya etkinsizleştirilmesi ya da korunulması tasarlanan şeylerle gerçekçi bir biçimde ilişkili değildir. Zaten kişi, obsesyonunun ve kompulsiyonun aşırı ya da anlamsız olduğunu kabul etmektedir. Obsesif düşüncelerin içeriği de değişebilir. En yaygın kirlenme, saldırı ve simetri gereksinimi olduğu bilinmektedir.