Fatima Hazer BEBEK

İletişime Geçin!

Fatima Hazer BEBEK

Psikolog

Fatima Hazer Bebek,  Ortadoğu Teknik Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) lisans eğitiminden mezun oldu. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Nörobilim (İngilizce) yalanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Okuduğu süreçte ODTÜ Yüksek Başarı-Merit Bursu'na ve Bilkent Yüksek Lisans Bursu'nu kazandı. Yine Bilkent Üniversitesi'nde Araştırma Asistanı olarak çalıştı ve çok sayıda deneysel çalışma ve korelasyon çalışması yaptı. 

 

ARAŞTIRMA PROJELERİ (RESEARCH PROJECTS):

 • Deneysel çalışma (Experimental study) - Developmental Trajectory of Working Memory Circuits in Adolescent and Young Adult Twins: Cortical maturation, environmental risk, and the implications for schizophrenia (Ergen ve genç yetişkin ikizlerde çalışma belleği devrelerinin gelişimsel yörüngesi: Kortikal olgunlaşma, çevresel risk ve şizofreniye dair çıkarımlar)

 • Korelasyon araştırması (Correlational study) - Sleep, anxiety and academic achievement (uyku, anksiyete ve akademik başarı)

 • Korelasyon araştırması (Correlational study) Stressful life events and coping skills among international students (uluslararası öğrenciler arasında stresli yaşam olayları ve başa çıkma becerileri)

 • Deneysel çalışma  (Experimental study) – Short-term memory and age (Kısa süreli hafıza ve yaş değişkenleri)

 • Deneysel çalışma  (Experimental study) - Smoking cessation and mindfulness technique (sigara bırakma ve farkındalık tekniği)

 • Yarı deneysel çalışma (Quasi-experimental study) – Developing implicit assositaion test: Implicit self-esteem among college students (Örtük ilişkilendirme test geliştirimi: Üniversite öğrencileri arasında örtük özsaygı)

 

YETKİNLİKLER    

 • Bireysel Terapi

 • Aile Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • WISC-R Uygulama ve Yorumlama

 • MMPI Uygulama ve Raporlama

 • SCL-90 Psikolojik Belirti Tarama Testi

 • AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri

 • Bender Gestalt Testi

 • Metropolitan Okul Öncesi Olgunluk Testi

 • Good-Enough Harris Bir Adam Çiz Testi

 • PEABODY Resimli Kelime Tanıma Testi

 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

 • Cattel Zeka Testi

 • Frostig Gelişimsel-Görsel Algı Testi

 • Kent Egy Testi

 • Dikkat Testleri

 • Standardize Mini Mental Testi Uygulama ve Raporlama

 • fMRI Beyin Görüntüleme ve Yorumlama

 • EEG Yorumlama