İsmet ALEMDAR

İletişime Geçin!

İsmet ALEMDAR

Psikolojik Danışman

İsmet Alemdar, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık Bölümünden 92 yılında mezun oldu. Işık Üniversitesi
Klinik Psikoloji bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Farklı
eğitim kurumlarında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi
Koordinatörlüğü ve okul müdürü olarak görev yaptı. Eğitim
kurumlarında öğrenci-öğretmen- veli ilişkilerinin dengeli oluşmasında
aktif rol aldı, ihtiyaç doğrultusunda hizmet içi eğitim seminerleri
düzenledi, önleyici psikolojik danışmanlık ve bireysel danışmanlık yaptı
ve sorunlara yönelik grup çalışmaları organize etti. Ebeveyn olmak,
öğretmen olmak, iletişim, sınav ve motivasyon gibi konularda
seminerler düzenledi. Etkili iletişim, çocuk ve ergenlerde görülen
depresyon, mutsuzluk, üzüntü, kaygı vb. ergenlik dönemi sorunları,
sosyal beceriler, kendine güven sorunları, okula uyum, okul olgunluğu,
akademik ve duygusal süreçler, boşanma sürecinde yaşanan duygusal
sorunlar, okul hayatında görülen akademik zorluklar ve kaygı,
teknolojik araçların bilinçli kullanımı,travma ve stres bozuklukları,
mesleki kariyer ve kariyer danışmanlığı çalışma alanlarıdır. F.M.V
Özel Işık Lisesi, Özel Çevre Koleji, Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı
Özel Küçük Prens Okulları, Ataşehir Küçük Şeyler, Ütopya çalıştığı
kurumlar arasındadır. Sonsuz Gelişim Psikolojik Danışmanlık
merkezinde , Çocuk-Ergen ve Yetişkinlerle bireysel bağlamda
çalışmalarını devam ettirmektedir. Evli ve bir çocuk annesidir.